Giấy chứng nhận
 • Trung Quốc Shandong Honest Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Standard:China Quality Certification
  Number:GB/T1.1-2009
  Issue Date:2009-01-01
  Expiry Date:
 • Trung Quốc Shandong Honest Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Standard:CE
  Number:OMA/140113223
  Issue Date:2019-01-28
  Expiry Date:
 • Trung Quốc Shandong Honest Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Standard:ISO
  Number:ISO9001
  Issue Date:2018-11-02
  Expiry Date:
 • Trung Quốc Shandong Honest Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Standard:New and high tech enterprises
  Number:GF201142052021
  Issue Date:2020-01-02
  Expiry Date:
QC Hồ sơ

Kiểm soát chất lượng:


1. Trung thực tiến hành kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tỉ mỉ trong tất cả các khía cạnh của quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
2. Honest đã giới thiệu thiết bị kiểm tra tiên tiến để kiểm tra chất lượng của từng máy laser.
3. Chứng nhận ISO CE